דופלקס ירושלים

בית מפואר במושבה הגרמנית ששימש כמוסד אקדמי
לפני שעבר שיפוץ פרוייקט מאתגר ועשיר בפרטים!​