דופלקס ירושלים

שיפוץ של דירת דופלקס גג בשכונת בקעה.
ללקוחות היה חשוב להרגיש את ירושלים גם בתוך הבית.